Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015
vzn-3-2015.pdf
Veľkosť súboru:
426.88 kB
Dátum:
21. január 2016