Dodatok č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo

Dodatok č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
schvaleny_-_dodatok_c_2_k_vzn_1-2012.pdf
Veľkosť súboru:
367.28 kB
Dátum:
21. december 2017