Zápisnice zo zasadnutia OZ

Zápisnice zo zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia 18.07.2007
Zápisnica zo zasadnutia 17.05.2007
Zápisnica zo zasadnutia 15.06.2007
Zápisnica zo zasadnutia 28.08.2008
Zápisnica zo zasadnutia 26.09.2008
Zápisnica zo zasadnutia 21.11.2008
Zápisnica zo zasadnutia 19.12.2008
Zápisnica zo zasadnutia 18.12.2007
Zápisnica zo zasadnutia 16.06.2008
Zápisnica zo zasadnutia 14.04.2008
Zápisnica zo zasadnutia 04.07.2008
Zápisnica zo zasadnutia 03.12.2007
Zápisnica zo zasadnutia 03.06.2008
Zápisnica zo zasadnutia 03.03.2008
Zápisnica zo zasadnutia 02.10.2007
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box