Komenský utcai magyar tanítási nyelvű óvoda

Materská škola s VJM ulica Komenského - Komenský utcai magyar tanítási nyelvű óvoda

Az óvoda története 1971-től íródik, mikor megépült az új, szabványosított, ötosztályos épület a Komenský utcán.

Az óvoda a városközpontban, kellemes környezetben található, egy funkcionális épületben, a szlovák tanítási nyelvű óvodával közösen.

A 2002-es évtől a Komenský utcai magyar tanítási nyelvű óvoda fenntartója Bős város.

         Az intézmény kétosztályos óvodaként működik, mely egész napos ellátást biztosít. Az épület két pavilonból áll, melyeket folyosó köt össze, ami étkezőként szolgál. A pavilon jobb oldalán található a 2-4 éves gyermekek számára fenntartott osztály, igazgatói iroda, valamint öltöző az alkalmazottak számára. A másik, 5-6 éves gyermekeknek fenntartott osztály, a pavilon bal oldalán található. Szociális helyiségek mindkét pavilonban vannak. Mindkét pavilon külön bejárattal és öltözővel rendelkezik. Az épület gazdasági célokra fenntartott részén található a konyha, raktárak, mosókonyha, konyhavezetői iroda, tanári szoba, öltözők az alkalmazottak számára.

Az óvoda környezetét a tágas, mászókákkal, hintákkal, homokozóval, zöldterülettel ellátott udvar alkotja. Egy terasz is az óvoda épületének részét  képezi.

Az oktató-nevelő tevékenységet az óvodában 4 szakképzett óvodapedagógus látja el, akik teljesítik a szakmai és pedagógiai feltételeket. Mindannyian rendelkeznek pedagógus végzettséggel, hárman főiskolai végzettséggel is.

Az óvoda zavartalan működését héttagú személyzet – szakácsnők, takarítónő, gondnok, fűtő - biztosítja.

Az oktató-nevelő folyamat magyar nyelven történik. Az óvoda egész napos oktatást, nevelést biztosít a 2-7 éves gyermekek és a kötelező iskolai látogatást elhalasztó gyermekek számára.

Óvodai koncepciónk alapelve egy szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag, családias óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad a gyermeknek. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembevételével nevelhető, fejleszthető; nevelik, fejlesztik őt az új társkapcsolatok, vagyis az óvoda minden dolgozója. Minden gyermek ismerje meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, és fogadja el minden lelki feszültség nélkül. Ezen célok eléréséhez a közösség és a szülők teljes támogatására, együttműködésére is szükség van.

1.     Az óvoda és a család együttműködése

-         igyekszünk mindennapi kapcsolatot tartani a szülőkkel

-         közös programok szervezése /karácsony, farsang, anyák napja, gyermeknap, ballagás/

-         nyitott napok szervezése – ahol a szülő ne passzív szemlélője, hanem résztvevője legyen a tevékenységnek, hogy érezze és értse az óvónő törekvéseit

-         látogatások, szülői értekezletek

-         a gyermeke egyéni fejlődésének érdekében történő konzultáció, ill. annak eredményességének megvitatása

2.     Az óvoda és az iskola együttműködése

- igyekszünk átfogó kapcsolatot kialakítani az iskolával, hogy a gyermekek gond nélkül tudjanak átlépni az iskolai közegbe. Kölcsönösen ismerjük az intézmények programjait, a nevelési-oktatási terveket, célokat.

- közös programokon való részvételeket szervezünk, melyek elősegítik a pedagógusok és gyermekek  kölcsönös megismerését.

3. Egészséges életmódra nevelés

-         az egészséges életmódra nevelés célja a gyermeke egészséges életviteligényének alakítása, testi fejlődésének elősegítése

-         a gyermekek tisztaságigényének kialakítása érdekében kívánságaik és kérésének figyelembevételével segítünk

-         igyekszünk a szülőket meggyőzni arról, hogy az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően rétegesen öltöztessék gyermekeiket

-         egyéni és szervezett mozgás tevékenységekkel szolgáljuk a gyermekek mozgáskoordinációjának a fejlődését

-         a nyugodt pihenéshez szükséges feltételeket biztosítjuk (szellőztetés, csend, mese)

-         mindennapi edzési lehetőségről is gondoskodunk, előtérbe helyezzük a szabadban való tartózkodást

 

4.     Az óvoda egyéb kapcsolatai

-         a gyermekek testi fejlődésének követése érdekében folyamatos kapcsolattartás a gyermekorvossal, fogorvossal

-         logopédussal, pszichológussal való együttműködés

 

Óvodánk gyermekképe:

Gyermekeink legyenek derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez, őrizzék meg sokáig őszinte mosolyukat, szeretettel forduljanak társaik felé. Önként, örömmel vegyenek részt minden tevékenységben, és azt élvezetes játéknak tekintsék. Őrizzék meg őszinte kíváncsiságukat, óvják, védjék, alakítsák környezetüket. Kéréseiket, véleményeiket bátran, nyilvánítsák ki. Tudjanak élni szabadságukkal az intézmény keretein belül, tanúsítsanak megfelelő önfegyelmet a különböző helyzetekben. Ismerjék és alkalmazzák az életkoruknak megfelelő illemszabályokat. Tudjanak nevetni, felfedezni, csodálkozni.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk