Általános érvényű rendeletek

VZN - Általános érvényű rendeletek

VZN 16/2008 - dodatok č.1
5. módosítás az 1/2012 számú Általános érvényű rendelethez a bősi önkormányzat által alapított iskolák és iskolai intézmények hozzájárulási összegének meghatározásáról
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo č. 730/3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby a o stravovaní dôchodcov
Az 1/2012 számú Általános érvényű rendelethez a bősi önkormányzat által alapított iskolák és iskolai intézmények hozzájárulási összegének meghatározásáról - 4. módosítás
730/1/2019 sz. Általános érvényű rendelet a bősi székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapításáról
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 475/4/2018
VZN mesta Gabčíkovo č. 475/3/2018 o dani znehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
3. módosítás a 674/4/2017 számú Általános érvényű rendelethez a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről
3. módosítás az 1/2012 számú Általános érvényű rendelethez a bősi önkormányzat által alapított iskolák és iskolai intézmények hozzájárulási összegének meghatározásáról
2. módosítás a 674/4/2017 számú Általános érvényű rendelethez a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről
475/1/2018 sz. Általános érvényű rendelet a bősi székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapításáról
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 674/6/2017
VZN mesta Gabčíkovo č. 674/7/2017 z 29.11.2017 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2018
1. módosítás a 674/4/2017 számú Általános érvényű rendelethez a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről
2. módosítás az 1/2012 számú Általános érvényű rendelethez a bősi önkormányzat által alapított iskolák és iskolai intézmények hozzájárulási összegének meghatározásáról
Bős Város 674/4/2017 sz. általános érvényű rendelete a város területén működő alapiskolák iskolai körzeteiről.
ÁÉR a bősi székhelyű művészeti iskola, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhasználható támogatás mértékének megállapításáról a 2017 évre
Všeobecne záväzné nariadenie mesto Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2016 na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce G A B Č Í K O V O č. 6 /2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí na území obce Gabčíkovo
VZN mesta Gabčíkovo č. 4/2016 z 30.11.2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
 
 

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk