Nyilvános pályázatok

Verejné súaže, dražby, výberové konania, zámery - Nyilvános pályázatok

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra mesta Gabčíkovo
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy - Materská škola Gabčíkovo Komenského 1113, 930 05 Gabčíkovo
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy - Základná škola Gabčíkovo Komenského ul. 1082/3, 930 05 Gabčíkovo
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
Pályázati felhívás az alábbi oktatási intézmény igazgatói tisztségének betöltésére Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Komenského 1113, 930 05 Gabčíkovo
Pályázati felhívás az alábbi oktatási intézmény igazgatói tisztségének betöltésére Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda Cintorínska 5, 930 05 Gabčíkovo
Zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta
Pályázati felhívás kiírása - az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Idősek otthona, Sport utca 568/14, 930 05 Bős
Pályázati felhívás kiírása - az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére - Kisüzem, Fő utca 1039/21, 930 05 Bős
Výzva na predkladanie ponúk - Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu - kontajnery
Pályázati felhívás kiírása - Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Pályázati felhívás kiírása - Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským - Amade László Alapiskola
Výzva na predkladanie ponúk - Mesto Gabčíkovo – Wifi pre teba v obci Gabčíkovo
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predloženie ponuky - DIG – Detské ihrisko pri kalvárií, Gabčíkovo
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Výzva na predloženie ponuky - Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu - Stavebný dozor
Výzva na predloženie ponuky - Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu - Projektový manažér ‐ externé riadenie
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk