Csemadok

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - CSEMADOK


A Csemadok - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség pártoktól és kormányoktól független szervezet, mely az önigazgatás elvére épülve segíti a Szlovák Köztársaság területén élő magyarok nemzeti azonosságtudatának, kultúrájának és önérzetének megőrzését. A Szövetség szervezi a szlovákiai magyarság kulturális életét, védi érdekeit, célja hogy fejlessze a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, ápolja természetes kötödését az egyetemes magyar kultúrához. A Szövetség hozzájárul a szlovákiai magyar kulturális, művészeti és tudományos élet kiteljesedéshez, az anyanyelven való művelődés fejlesztéséhez.

1949-töl kezdődően országszerte alakultak meg a CSEMADOK - "Csehszlovákiai magyar dolgozók kulturális egyesülete"- szervezetei. Azokban az években alakultak, amikor a Csehszlovákiában élő magyarság épp hogy feléledt a kitelepítések és a többi megpróbáltatás, kínszenvedések hatása alól. 1945 után ugyanis a magyar értelmiség úgymond száműzetésbe kényszerült, ám nem pusztult el, megmaradt, mert élt bennük a magyar szó iránti vágy. Mindnyájan tudjuk, az akkori politikai rendszer a Csemadokot eszközként hozta létre, olyan programokat tűzve a Csemadok elé, amely a kultúrát volt hivatott nyújtani a dolgozó tömegnek. Ám, a hatalom nem számolt azzal, hogy az emberek, az itt élő magyarokat ösztönzi, fűti a vágy, a magyar szó a magyar kultúra iránt. Ez a vágy ezerszám tömörítette a magyar kisebbséget ezekbe a szervezetekbe, melyek gombamód szaporodtak Szlovákia magyarlakta településein. Így volt ez községünkben is, ahol az előkészítő összejövetelek után a Csemadok alapszervezet hivatalosan 1950. február 12-én alakult meg, annak ellenére, hogy a résztvevők többsége már 1949-ben tagjává vált a Csemadoknak.

Alapszervezetünk elnökei a megalakulástól napjainkig
1950.02.12 - 1951.01.14 Bott Vendel
1951.01.14 - 1955 -ig Fenes András

/nincs pontos adatunk/ Patasi Zoltán, Gottlieb Ervin, Vida Arpád, Darnay Gyula 1955 – 1970.11.29 Tóth Sándor
1970.11.29 – 1974.12.01 Szatmári Zoltán
1974.12.01 - 1975.11.30 Csicsay Imre
1975.11.30 - 1978.12.18 Bokros András
1978.12.18 - 1990.01.12 Horváth Mária
1990.01.12 - napjainkig Ing. Nagy Anikó.

A Csemadok szinte a semmiből teremtett kultúrát. Alapszervezetünk az eltelt évtizedekben aktívan tevékenykedett. A kezdetekkor színjátszó csoport alakult, mely 1949-töl 1973-ig számos színdarabot adott elő községünkben és a környékbeli falvakban. Ugyanilyen érdeme volt a tánccsoportnak is, amely ápolta a néptánc hagyományait és így fontos értékmentő szerepet vállalt fel az ötvenes években.

Szervezetünk klubbot hozott létre tagjai számára, ahol megszámlálhatatlan Író-olvasó találkozóra került sor. A citerazenekar és a nótázók segítségével csodálatos nótaesteket rendeztek.

A Csemadok szervezet értékteremtő, értékmegőrző munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy községünk vezetésével karöltve községünk egyik omladozó parasztházából csodálatos tájházat hozott létre, feltöltve olyan tárgyakkal, berendezésekkel, amelyek híven tükrözik az itt élő magyarság szokásait, életformáját. A tájház a mai napig látogatható.
1971-ben a Csemadok alapszervezet létrehozott egy énekkart, amely a mai napig működik és fontos szerepet tölt be szervezetünk életében. Az eltelt évek alatt számos magyarországi és hazai fellépése volt. Az 1970-es 80 -as években az énekkaron belül működött férfi és női éneklőcsoport, amelyek több alkalommal szerepeltek a Tavaszi szél országos népzenei vetélkedőn. Jó kapcsolatot ápol a magyarországi Gyarmat és Lébény községek vegyes karaival. Szűkebb hazánkban Csallóközben is vannak baráti kórusaik, így a nagymegyeri Bárdos Lajos vegyes kar, valamint a pozsonyeperjesi Kis Duna és vásárúti vegyes karok, amelyeket 1993 óta minden évben vendégül látunk az ádventi kórushangversenyen. Énekkarunk karnagya 1988-ig Horváth Endréné, Szénási Piroska volt, azóta pedig Ág Tibor karnagy úr vezényli kórusunkat, amely 1996-ban felvette a Kék Duna nevet. Kórusunk 1999-ben a galántai Kodály napokon bronzkoszorús minősítést kapott.

A Csemadok szervezet napjainkban is fontos szerepet tölt be községünk életében. Nincs olyan kulturális rendezvény, amelyen ne szerepelnének énekkarunk tagjai, szavalóink, nótaénekeseink, akik közül kiemelkedik Bősi Szabó László aranykoszorús nótaénekesünk. Ifjúsági programjaink közé tartozik ápolni a jó kapcsolatot a helyi cserkészcsapattal, alapiskolával, óvodákkal. Az alapiskola tanulói számára anyanyelvi vetélkedőket rendezünk. A vetélkedők célja, hogy még inkább megszerettesse a tanulókkal anyanyelvünket, s hogy a játékos feladatok során gyarapítsák ismereteiket édes anyanyelvünkről és összemérjék tudásukat más iskolák tanulóéival. A fiatal amatőr képzőművészek részére több alkalommal rendeztünk már kiállítást, módot adva nekik a bemutatkozásra a széles nagyközönségnek.

Alapszervezetünk hosszú évtizedek óta társrendendezője a Csemadok területi kulturális rendezvényének, amelyre minden évben június végén kerül sor a helyi parkban. E rendezvényen fellépnek járásunk legjobb népművészeti együttesei valamint muravidéki hagyományőrző csoportok. 1996-tól színesebb ez a rendezvény egy koszorúzási ünnepséggel, melyet a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából állíttatott homokkő kopjafánál tarunk. Az emlékoszlop Ferdics Gábor kőfaragó munkája. Az emlékoszlop a Csemadok területi konferenciájának határozata alapján került Bősre, mivel minden évben itt találkozik legnagyobb létszámban a járás Csemadok tagsága a kulturális rendezvény kapcsán.

Az elmúlt évek és a jelen rövid kivonata ez a Csemadok Bősi szervezetének munkájából. Tagságunk az elmúlt évek és a jelen nehézségei ellenére nem vesztette el kedvét a munkához. Igyekszik megőrizni emlékeinket az utókornak és mindent megtesz azért, hogy községünkben minél többen érezzék, hogy legfontosabb teendőink közé tartozik magyarságunk, kultúránk és édes anyanyelvünk ápolása, megőrzése. Munkánkat az eltelt időszakban és jelenleg, anyagilag és erkölcsileg is a közeg önkormányzata valamint községünk vállalkozói támogatják.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk