Úvod

Oznámenie - ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Mesto Gabčíkovo týmto dáva do pozornosti rodičom, že v Zbierke zákonov bola zverejnená zmena od 1.7.2022 v zákone 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.   Mesto Gabčíkovo, ako zriaďovateľ školských zariadení a žiadateľ tejto dotácie, podľa zákona nahlasuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) menný zoznam detí, na…

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom mesta, že odo dňa 13. 06. 2022 (pondelok) budemost v miestnom Amade parku uzavretý, z dôvodu opravy mosta. Za trpezlivosť Vám ďakujeme.

Povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote

Miestny obvodný veterinár Dr. Árpád Csörgő oznamuje obyvateľom, že povinnú vakcináciu psov a mačiek proti besnote vykonáva dňa 11. júna 2022 od 9:00 do 11:00 na parkovisku pred veterinárnou ambulanciou pri dome služieb v Gabčíkove.

Dopravné obmedzenia 22. 05. 2022

         

Oznámenie

o čiastočnej uzávierke premávky na ceste III/1421. Vodohospodárska výstavba informuje Vás o čiastočnej uzávierke cesty na VD Gabčíkovo, ktorá sa uskutoční v dňoch 18.5.2022 od 7:00 do max.24:00 hod. dňa 24.5.2022, z dôvodu rekonštrukčných prác na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo. Doprava bude riadená semaformi kyvadlovo po širokom chodníku.…

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk