Úvod

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Cintorínska 3

Vážení voliči!

Dňa 9-ho novembra sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávneho kraja. Občania oprávnení voliť môžu svoje hlasy odovzdať od 7. hodiny do 22 hodín; v budove základnej školy Lászlóa Amadé, blok B. Prosíme Vás, aby ste pred hlasovaním preukázali svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Od…

Hľadajme radšej čo nás spája!

Ján Pavol druhý viackrát hovoril o tom, aby sme sa radšej usilovali o zblíženie sa s druhými, ako poukazovať na to, v čom sme odlišní. Samozrejme, blahoslavená hlava katolíckej cirkvi nehovorila o kompách na Dunaji, ale o náboženstve. Napriek tomu je ale niečo spoločné v týchto veciach: každý prvý krok…

Nové služby Domovu Seniorov v Gabčíkove od 1. Novembra

Sociálna prepravná služba: Prepravná služba sa zabezpečuje morovým vozidlom Peugeot Expert Objednávku na prepravnú službu nahlasuje – prípadne odvoláva – žiadateľ osobne v kancelárii sociálnej pracovníčky nachádzajúcej sa na prízemí Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove, alebo telefonicky na tel. čísle 031 5594204 najneskôr 24 hodín vopred v pracovných dňoch v…

Budujú sa šachty na odvod daždovej vody

Taktiež sa v obci vykonávajú ďalšie práce týkajúce sa odvodu dažďovej vody na tých kritických miestach, kde po daždi sa vždy nahromadí dažďová voda. Teraz sa vybudujú 4 šachty, cez ktoré sa dažďová voda odvedie do zeme.

Opravy strechy kultúrneho domu

Nakoľko strecha kultúrneho domu vplyvom času a aj poveternostných podmienok je už značne opotrebovaná, zateká a vyžaduje si úplnú rekonštrukciu, aby sa predišlo škodám na objekte, vedenie obce sa rozhodlo o zabezpečení vykonania rekonštrukcie celej strechy kultúrneho domu. Rekonštrukčné práce vykoná firma ktorá bola poverená v zmysle zákona prevedeného verejného…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk