Úvod

Varenie guláša

Oznamujeme spoluobčanom, že v rámci kultúrneho podujatia rozlúčka s letom bude usporiadaná súťaž vo varení guláša dňa 1.septembra 2018 od 13,00 hodiny v Amade parku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.augusta 2018 v kultúrnom dome alebo na telefónnom čísle 0903 047 273. Každého srdečne očakávajú.

Gulyásfőző verseny

Értesítjük városunk lakosságát, hogy a nyárbúcsúztató Bősi buli keretén belül 2018.szeptember 1-én, szombaton 13 órai kezdettel gulyás főző versenyre kerül sor az Amade parkban. A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek be. Jelentkezni lehet augusztus 30 – ig a helyi kultúrházban Eke Józsefnél vagy a 0903 047 273 telefonszámon. A verseny…

Rozlúčka s letom

Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Gabčíkovo

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenieovyhláseníobchodnejverejnejsúťaže podľaustanovení § 281 až§ 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovnapodávanie návrhov nauzavretie Kúpnej zmluvyzaúčelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

  Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk