Základná umelecká škola

Základná umelecká škola


Riaditeľka: Gabriela Ilková

Počet žiakov : 266 
Na škole pracujú tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný 
Počet učiteľov: 10

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Gabčíkove bola založená k 1.9.1990 so 110 žiakmi. Na škole pôsobili 2 odbory: hudobný a výtvarný. Na Výtvarnom odbore sme mali 30 žiakov na hudobnom odbore 80 žiakov. Väčšina žiakov (90%) navštevovalo prípravné a prvé ročníky prvého stupňa, ostatní pristúpili z hudobného kurzu, ktorý pôsobil pri miestnom kultúrnom stredisku. Od 1.9.2004 na škole funguje aj tanečný odbor pod vedením Weiszovej Alžbety. Dnes školu navštevuje 244 žiakov. Z toho na hudobnom odbore študuje 97 žiakov, na výtvarnom odbore 61 a na tanečnom odbore 86 žiakov. (Stav počtu žiakov od 1990 po 2008/2009 viď v prílohe.) 
ZUŠ ako inštitúcia pre umelecko-estetické vzdelávanie detí od svojho pôsobenia prešla rôznymi zmenami. Jednak čo sa týka budovy, vybavenie školy učebnými pomôckami, na druhej strane výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Škola sa stala viac autonómnym subjektom, ako bolo v minulosti, subjektom, ktorý má väčšiu mieru slobody v riadení, zodpovednosti za riešenie nových problémov či už právnych, pedagogických, ekonomických a sociálnych. 
Budova školy sa nachádza na hlavnej ulici obce Gabčíkovo, v jednej prekrásnej, starej, adaptovanej budove. Kedysi výchovno-vzdelávaciu činnosť sme zabezpečili v 4 miestnostiach s 2 internými a 6 externými učiteľmi. V našej škole sú vytvorené optimálne podmienky pre prácu učiteľov, kde vládne priaznivá priateľská atmosféra. Dnes máme k dispozícii 6 esteticky zariadené, výborne vybavené učebne pre hudobný odbor, 60 miestnu koncertnú sálu, 1 perfektne zariadenú tanečnú sálu, pre tanečníkov šatňu, 1 priestrannú, dobre vybavenú učebňu pre VO. Vybavenie školy neustále vylepšujeme. Za 16 rokov svojej existencie škola sa stala strediskom regionálnej kultúry so svojou malou koncertnou sálou a so svojimi špecializovanými učebňami. Ako hlavný cieľ sme si vytýčili, umožniť spoznať a obľúbiť prekrásne hudobné, výtvarné a tanečné umenie čím viac deťom, tým šíriť a rozvíjať umelecké vzdelanie obce a súčasne aj celého regiónu Gabčíkova. Snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelania a tak naplniť požiadavky a očakávania zákazníkov školy: žiakov, rodičov, odberateľov absolventov ako aj zriaďovateľa. 
Každoročne usporiadame: 
Verejné koncerty s výstavou z prác žiakov VO k Vianociam, ku dňu matiek, absolventský koncert. 
Interné koncerty podľa potreby, väčšinou mesačne. 
Verejné vystúpenia tanečného odboru viackrát do roka. 

Pedagogický zbor školy v školskom roku 2008/2009: 
Ilková Gabriela – riaditeľka, klavír, keyboard 
Mészárosová Iveta – klavír, keyboard 
Mgr. Szendi Anita – hudobná náuka, klavír 
Mgr. Vidová Gabriela – klavír, keyboard 
Weiszová Alžbeta – tanec 
Mgr.art. Ozsvald Anna – výtvarná výchova 
Domonkos Dezső – husle, gitara 
Lohnerová Monika – klavír, keyboard 
Mgr. Krausová Margit – zobcová flauta, klavír 
Némethová Barbora – spev

Súťaže (celoslovenské, medzinárodné), umiestnenia 
Versenyek (országos, nemzetközi) 

Hudobný odbor – zenei tagozat: 
„Schneiderova Trnava“ - celoslovenská klavírna súťaž 2001- országos zongoraverseny 2001: 
Dóra Vörösová I. kategória – druhé pásmo – ezüstsáv 
Marian Jalakša III. kategória – druhé pásmo – ezüstsáv 

„Schneiderova Trnava“ celoslovenská klavírna súťaž 2003 – országos zongora verseny 2003 : 
Dóra Vörösová I. kategória – druhé pásmo - ezüstsáv 

„Nitrianska lutna“ – Medzinárodná spevácka súťaž 2007 – Nemzetközi énekverseny 2007: 
Fodorová Bianka 3.r. – I. kategória – strieborné pásmo - ezüstsáv 

„IUVENTUS CANTI 2008“ -Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina vo Vrábľoch – Nemzetközi énekverseny Verebélyen: 
Fodorová Bianka 4.r. – I. kategória – tretie miesto – 3. helyezés 

Tanečný odbor - tánctagozat: 

2.3.10.2004 – súťaž „ HIT-CUP 2004“ Bratislava - táncverseny 
Tanečné skupiny: XXL – 3.miesto, helyezés 
Tánccsoportok Póker – 7. miesto, helyezés 
SPIKE – 2. miesto, helyezés 
ANGELS – 4. miesto, helyezés 

23.10.2004 – Celoslovenská súťaž pódiov. Skladieb – Nové Zámky – Pódiumi táncok országos versenye Nové Zámky: 
Tanečné skupiny: BABÝS – 2. miesto, helyezés 
Tánccsoportok Dancing Queen – 2. miesto, helyezés 
XXL – 3.miesto, helyezés 
Póker – 7. miesto, helyezés 
SPIKE – 4. miesto, helyezés 
KIWI – 5. miesto, helyezés 

26-29.5.2005 – III. Svetové majstrovstvá moderného tanca – Győr Maďarská Republika – Moderntáncok III. Világbajnoksága Győr, Magyarország 
Tanečné skupiny: Dancing Queen – 3. miesto, helyezés 
Tánccsoportok XXL – 5.miesto, helyezés 

15.10.2005 – Celoslovenská súťaž pódiov. Skladieb – Nové Zámky – Pódiumi táncok országos versenye - Novézámky 
Tanečné skupiny: BABÝS I. – 2. miesto, helyezés 
Tánccsoportok: BABÝS II. – 2. miesto, helyezés 
Dancing Queen – 2. miesto, helyezés 
XXL – 3.miesto, helyezés 
SPIKE – 3. miesto, helyezés 
ONE TWO – 4. miesto, helyezés 
KIWI – 4. miesto, helyezés 

24-30.5.2006 – IV. Svetové majstrovstvá moderného tanca – RIMINI Taliansko- Moderntáncok IV. Világbajnoksága Rimini Olaszország: 
Tanečné skupiny: XXL I. – 2.miesto, helyezés 
Tánccsoportok ONE TWO I. – 3. miesto, helyezés 
SPIKE – 4. miesto, helyezés 
ONE TWO II. – 5. miesto, helyezés 
SEVEN – 7. miesto, helyezés 
XXL. II. – 6. miesto, helyezés 

28-29.10.2006 – Medzinárodná súťaž moderného tanca – Bábolna Maďarská Republika – Moderntáncok nemzetközi versenye – Bábolna Magyarország: 
Tanečné skupiny: BABÝS I. – 1. miesto, helyezés 
Tánccsoportok BABÝS II. – 1. miesto, helyezés 
Seven – 1. miesto, helyezés 
Babýs III. – 2. miesto, helyezés 
Dancing Queen – 2. miesto, helyezés 
XXL I.– 3.miesto, helyezés 
ONE TWO I. – 3. miesto, helyezés 
ONE TWO II. – 3. miesto, helyezés 
SPIKE – 4. miesto, helyezés 
XXL II. – 6. miesto, helyezés 

Máj.2008 – 6. Svetový šampionát moderného tanca – Chorvátsko – Pula – Moderntáncok 6. világbajnoksága Pula, Horvátország 
Tri krát 3. miesto, helyezés 
Tri krát 5 miesto, helyezés 
Dva krát 6.miesto, helyezés

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk