Úvod

Oznámenie!

Oznamujeme Vám, že na pokyn Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja sa uskutoční záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja. Pokyn bol vydaný na návrh Štátnej ochrany prírody SR, Správy chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z dôvodu dosiahnutia priaznivého stavu viacerých biotopov európskeho významu.

Z toho dôvodu dňa 23.5.2018 začneme postupne zvyšovať prietok cez odberný objekt Dobrohošť zo súčasných 33 m3/s. Dĺžka trvania záplavového režimu bude 30 dní s maximálnym prietokom do 70 m3/s. Presnejší priebeh plánovanej záplavy Vám pošleme začiatkom budúceho týždňa.

Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!

Ďakujeme.

Zvýšenie prietoku na začiatku a zníženie na konci bude prebiehať postupne: dvakrát denne (4:00 a 16:00 hod.) vždy o 10 m3/s.

 

Termín

Plánovaný prietok

23.5.2018

40 m3/s, 50 m3/s

24.5. – 27.5.2018

max. do 60 m3/s

28.5. – 1.6.2018

70 m3/s

2.6. – 20.6.2018

max. do 60 m3/s

21.6.2018

max. do 60 m3/s, 50 m3/s

22.6.2018

40 m3/s, 33 m3/s

 

 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk