Úvod

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022

Vážení spoluobčania!
 
Týmto Vám oznamujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022:
 
Za primátora mesta bol zvolený Dr. Fenes Iván. Ziskal 1852 Vašich hlasov.
 
Poslancami mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie sa stali:
Mgr. Zalka Lóránt 1855 hlasov
Ing. Csibová Soňa 1305 hlasov 
MVDr Csörgő Árpád mladší 1217 hlasov 
Ing. Mészáros Árpád 1215 hlasov
Ing. Feketeová Tímea 1188 hlasov
Horváth Róbert mladší 1188 hlasov
Bc. Vida Juraj 998 hlasov 
Horváth Erik 924 hlasov 
Bindics László 812 hlasov
Gróf Lóránt 755 hlasov
Tatai Róbert 746 hlasov
Ing. Dömény Nikolas 706 hlasov 
 
 
Týmto ďakujeme každému voličovi za účasť vo voľbách, všetkým zvoleným blahoželáme, prajeme im veľa úspechov a úspešnú spoluprácu.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk