Tlačivá a formuláre

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu - mimo obradnej siene
Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent
Žiadosť o výpis mena v pôvodnom znení z knihy narodení - manžel, manželka
Žiadosť o výpis mena v pôvodnom znení
Žiadosť o výpis mena v pôvodnom znení z knihy narodení - syn, dcéra
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev uvedením priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania
Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
Žiadosť o vyhot. výpisu z knihy nar. maď. ekvivalent - plnoletá osoba
Žiadosť o vydanie matričného dokladu /rodný, sobášny a úmrtný list/
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Žiadosť o poskytnutie opakovaného príspevku na stravovanie dôchodcov
Oznámenie po rozvode o upustení od používania spoločného priezviska
Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk