Dobrovoľný Hasičský Zbor

Vyhodnotenie roku Dobrovoľného hasičského zboru

Dobrovoľnícky hasičský zbor v Gabčíkove, každý rok vyhodnocuje svoju činnosť minulého obdobia. Takto sa to v stalo aj 11. januára v Miestnom kultúrnom dome. Na veľkolepé podujatie prišli mnohý: hosťami samozrejme boli požiarnici, a ľudia podporujúci činnosť zboru.

V predsieni všetkých privítala malá výstava obsahujúca techniku, fotky a trofeje z minulosti aj z prítomnosti dobrovoľných hasičov.
Pred začiatkom oficiálnej časti výročnej členskej schôdze, Bianka a Dóra Fodor zaspievali niekoľko piesni, s ktorými vyhrali súťaž talentov, zvaný TAT. Prítomných potom pozdravil Ing. István Demián, predseda Dobrovoľníckeho hasičského zboru Gabčíkovo. V krátkosti zhrnul minulý rok, hlavne z hľadiska sociálnych podujatí. Predstavil i mimoriadnych hostí: Jenőa Czajlíka, riaditeľa Okresného dobrovoľníckeho zboru hasičov; Ivána Fenesa, starostu a plukovníka; Bélu Kovácsa, okresného náčelníka; Ildikóa Bugára, členku okresného predsedníctva; Zsuzsannu Balsai, starostku obce Kimle; miestneho farára, Józsefa Albána a Istvána Fazekasa, náčelníka polície.
Ako druhí prehovoril György Csóka, veliteľ dobrovoľných hasičov. Rozprával o školeniach, kurzoch, ktoré členovia zboru absolvovali; a o opravách techniky v posledných dvanástich mesiacoch. Csaba Vida oboznámil obecenstvo s akciami a nasadeniami minulého obdobia. Medzi tými boli požiare, záchrana lode, obrana proti snehu a povodne – a bohužiaľ bola potrebná aj práca pri smrteľných nehodách.
Finančnú situáciu zboru popísala Andrea Bodó.
Koncom oficiálneho programu sa odovzdávali plakety a ďakovné listy pre jubilantov, sponzorov a osobám podporujúcim hasičský zbor. Jenő Czajlik oznámil že sa narodil zákon o dobrovoľných hasičoch, čo znamená i finančnú podporu zo strany štátu. Iván Fenes, ako starosta k tomu dodal, že táto správa neznamená zníženie finančnej podpory prichádzajúcu zo zdrojov Gabčíkova. Ba dokonca priebehom nového roka sa k automobilovému parku pribudne aj nový stroj.

Správy Dobrovoľného Hasičského Zboru

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk