Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

1. zmena - plán rozpočtu 2023 - výdaj
1. zmena - plán rozpočtu 2023 príjem
ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2022 - výdaj
Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na roky 2022 - 2024 Príjmová časť
Záverečný účet mesta Gabčíkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
Plán rozpočtu 2023-2025 - výdaj
Plán rozpočtu 2023-2025 - príjem
ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2021 - výdaj
ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2021 - príjem
Plán rozpočtu 2022-2024 - výdaj
Plán rozpočtu 2022-2024 - príjem
Záverečný účet mesta Gabčíkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2020 - výdaj
ČERPANIE ROZPOČTU k 31.12.2020 - príjem
Plán rozpočtu 2021-2023 - výdaj
Plán rozpočtu 2021-2023 - príjem
Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu
Koronavírus - dvojjazyčné informačné tabule - UVZSR - 06. 05. 2020
Invázne druhy rastlín na Slovensku
Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk