Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

VZN č.5/2014 zo dňa 14.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Gabčíkovo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2014
Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov uvedených v §2 ods.2 písm.b) a c) VZN č. 4 /2013
nvrh vzn na 2013 - da za uvanie ver.priestranstva
nvrh vzn na 2013 - da za uvanie ver.priestranstva
nvrh vzn na 2013 - nevhern hracie prstroje
vzn 2012 da2013 za uvanie ver.priestranstva
vzn 2012da2013 nevhern hracie prstroje
zabezpeenie ochrany pred poiarmi v ase vykurovacieho obdobia_2012-hu
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk