Zápisnice zo zasadnutia MsZ

Zápisnice zo zasadnutia

9/MZ/2017, zo dňa 17. 12. 2017
8/MZ/2017, zo dňa 13. 12. 2017
7/MZ/2017, zo dňa 29. 11. 2017
6/MZ/2017, zo dňa 16. 10. 2017
5/MZ/2017, zo dňa 27. 09. 2017
4/MZ/2017, zo dňa 21. 06. 2017
3/MZ/2017, zo dňa 30. 05. 2017
2/MZ/2017, zo dňa 14. 04. 2017
1/MZ/2017, zo dňa 22. 02. 2017
10/MZ/2016, zo dňa 30. 11. 2016
9/MZ/2016, zo dňa 21. 10. 2016
8/MZ/2016, zo dňa 24. 08. 2016
7/MZ/2016, zo dňa 19. 07. 2016
6/MZ/2016, zo dňa 08. 06. 2016
5/MZ/2016, zo dňa 18. 05. 2016
4/MZ/2016, zo dňa 15. 04. 2016
3/MZ/2016, zo dňa 14. 03. 2016
2/MZ/2016, zo dňa 11. 02. 2016
1/MZ/2016, zo dňa 12. 01. 2016
13/OZ/2015, zo dňa 20. 12. 2015
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk