Zápisnice zo zasadnutia MsZ

Zápisnice zo zasadnutia

2/OZ/2011, zo dňa 15. 04. 2011
1/OZ/2011, zo dňa 21. 02. 2011
9/OZ/2010, zo dňa 11. 11. 2010
8/OZ/2010, zo dňa 19. 08. 2010
7/OZ/2010, zo dňa 22. 07. 2010
6/OZ/2010, zo dňa 06. 07. 2010
5/OZ/2010, zo dňa 18. 06. 2010
4/OZ/2010, zo dňa 04. 06. 2010
3/OZ/2010, zo dňa 23. 04. 2010
2/OZ/2010, zo dňa 26. 02. 2010
1/OZ/2010, zo dňa 10. 02. 2010
8/OZ/2009, zo dňa 16. 12. 2009
7/OZ/2009, zo dňa 14. 10. 2009
6/OZ/2009, zo dňa 23. 09. 2009
5/OZ/2009, zo dňa 05. 08. 2009
4/OZ/2009, zo dňa 18. 06. 2009
3/OZ/2009, zo dňa 22. 05. 2009
2/OZ/2009, zo dňa 24. 04. 2009
1/OZ/2009, zo dňa 27. 02. 2009
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk