Úvod

Pozvánka

na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 /pondelok/, so začiatkom o 19.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Gabčíkove 

Pozvánka

na 1.- ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 /pondelok/, so začiatkom o 18.00 hod. v sobášnej sieni  Mestského úradu v Gabčíkove.

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018:

Vážení spoluobčania! Týmto Vám oznamujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018: Za primátora mesta bol opäť zvolený Dr. Fenes Iván s 1278 hlasmi Členmi mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie sa stali: Mgr. Zalka Lóránt 1786 hlasov Ing. Feketeová Tímea 1140 hlasov…

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta v Gabčíkove

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Gabčíkove

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

  Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia   Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích…

Strana 1 z 26

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box