Úvod

Rozlúčka s letom

Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Gabčíkovo

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenieovyhláseníobchodnejverejnejsúťaže podľaustanovení § 281 až§ 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovnapodávanie návrhov nauzavretie Kúpnej zmluvyzaúčelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

  Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň…

Generálny pardon

Detské jasle v meste

Týmto dávame na vedomie spoluobčanom, že od jesene tohto roka sa naskytne možnosť umiestnenia detí od 2-3 rokov veku v priebehu dňa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Detské jasle sa plánujú zriadiť v priestoroch zrekonštruovanej materskej škôlky na ulici Cintorínska. Záujem o umiestnenie dieťaťa do spomínaného zariadenia -…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk