Úvod

Zápis

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2022 Zápis môžete vykonať: elektronickou formou, osobne v termíne  - 09. 04. 2022 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod. -…

Oznámenie

  MESTO GABČÍKOVO     Usporiada zbierku materiálnej pomoci pre občanov, ktorí sú nútení opustiť svoj domov a prichádzajú do našej krajiny z Ukrajiny, zo Zakarpatska.     Miesto:                                Mestské kultúrne stredisko Čas konania:                      pondelok – piatok           8.00 – 12. hod.                                                                                                13.00 – 16.00 hod. Darovať…

Oznámenie

   o čiastočnej uzávierke  premávky na ceste III/1421. Vodohospodárska výstavba informuje Vás o čiastočnej uzávierke cesty na VD Gabčíkovo, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.2.2022 od 8:00 do max.20:00 hod. dňa 6.3.2022, z dôvodu rekonštrukčných prác na ľavej plavebnej komore. Doprava bude riadená semaformi kyvadlovo po širokom chodníku.  Z uvedeného dôvodu v uvedenom čase prejazd…

Oznámenie

  Vážení občania !        Ak Vám prechodne vznikne väčšie množstvo komunálneho odpadu, môžete si zakúpiť špeciálne vrecia s logom nášho mesta. Komunálny odpad, ktorý sa Vám nezmestí do zberných nádob, vložte do týchto vriec a v deň odvozu komunálneho odpadu umiestnite vedľa svojej zbernej  nádoby. Vrecia si môžete zakúpiť na miestnom…

Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len ,,BRKO")   patria:   Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a  živočíšneho  pôvodu, šupy z čistenia  zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb, kosti, mäso, potraviny po záručnej lehote bez balenia   Medzi biologicky…

Oznámenie

Vážení občania!   Mestský úrad dáva na vedomie obyvateľom, ktorí v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, zdedením alebo predali nehnuteľnosť, a to rodinný dom, pozemok, garáž, chatu alebo iné stavby, alebo dostali stavebné povolenie, skolaudovali budovy, prípadne vzali pozemky do vlastného užívania, že sú povinní podať priznanie dane na nehnuteľnosť najneskôr do…

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk