Úvod

Zápasníčka klubu Russel druhá na šampionáte v Nemecku

Zápasníčka klubu Russel – Gabčíkovo, Vassiliki Kyparissi dosiahla druhé miesto na šampionáte v Nemeckom Hornbergu. S týmto skvelým výsledkom dokázala, že je vo vynikajúcej forme a pripravená na Európsky šampionát, ktorý sa koná v júni. Gratulujeme!

Dni Svätého Floriána

Nedávno sme si uctili ochrancu požiarnikov, svätého Floriána. Prvý májový víkend bol mimoriadne významným pre dobrovoľných hasičov Gabčíkova. Oslavovali 125. výročie založenia lokálnej organizácie. Program dvojdňových osláv sa začal s taktickou ukážkou okresných hasičských zborov pri kaštieli Amadé. Dobrovoľníci a profesionáli spolupracovali s veľkým úspechom. Akciu vyhodnotili na výbornú požiarnicky lídri Béla Nagy,…

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Gabčíkovo sa konalo 25. apríla. Prítomných bolo jedenásť poslancov. V prvej etape sa rokovalo o pozemkových a stavebných záležitostiach. V ďalšom programovom bode, inžinierka Csörgő oboznámila obecné zastupiteľstvo s podrobnosťami výberového konania na post riaditeľa maďarskej školy Lászla Amadéa, a Umeleckej základnej školy. Termín odovzdania prihlášok je do 28. mája. Víťazi/víťazky…

Uniós támogatással az idősek aktív életéért

Zraz motorkárov - o týždeň neskôr!

Predpoveď počasia bohužiaľ je nepriaznivá pre tento víkend. Z tohto dôvodu, zraz motorkárov sa koná o týždeň neskôr – 23-24-25. Mája. Program sa nemení. 

Zraz motorkárov v Gabčíkove

Znovu sa uskutoční zraz motorkárov - už XII. krát. Žitnoostrovský býci vás pozívajú na toto podujatie, ktoré sa koná medzi 16 a 18. mája, v parku Amade. Ako hlavné kapely vystúpia Irigy Hónaljmirigy a Beatrice. Vstupné sú 10 Eur, na celý výkend. 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box