Úvod

DEŇ ČISTOTY MESTA

Vážený občania!           Mestský úrad v Gabčíkove oznamuje obyvateľom, že 8. mája 2018 utorok od 14:00 do 19:00 organizuje DEŇ ČISTOTY MESTA. Každý občan môže v obmedzenom rozsahu vyložiť nasledujúce druhy odpadov: kovový odpad pneumatiky nekomunálny odpad v domácnostiach (napr. staré stoličky, kreslá, postele, matrace, skrine) Iné druhy odpadov nebudú odvezené.        …

Slávnosť Svätého Floriána

Oznámenie!

Západoslovenská energetika oznamuje spoluobčanom, že z dôvodu údržby bude vykonaná odstávka energie v nasledovných uliciach:   -          10. 04. 2018 v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Nová, Pažitná, Poľná, Továrenská, Športová -          12. 04. 2018 v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod. Továrenská, Športová -          13. 04. 2018 v čase od…

Rekonštrukcia

Vážení spoluobčania!        V uplynulom období môžeme byť svedkami čoraz väčšieho rozvoja nášho mesta. Stretávame sa s výstavbou či už nových nájomných bytov, alebo rekonštrukciou už existujúcich mestských objektov.  Pred veľkonočnými sviatkami sme obnovili autobusové zastávky, upratali verejné priestranstvá. V blízkej budúcnosti sa pristúpi k rekonštrukcii Čerpacej stanice…

Generálny pardon

Jarné upratovanie

Mestské zastupiteľstvo Gabčíkova usporiada jarné upratovanie v meste. S úctou žiadame členov spoločenských a športových organizácií, aby sa podľa možnosti zúčastnili prác jarného upratovania našich verejných priestranstiev, v prospech skrášlenia nášho životného prostredia. Jarné upratovanie sa uskutoční 24. marca 2018 v sobotu, so zrazom pred mestským kultúrnym strediskom ráno o 8.00 hodine s predpokladaným termínom ukončenia prác…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box