Úvod

Voľby do orgánov samosprávy obci 2018

Miestna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí,  ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 rozhodla o registrácii kandidátov v Gabčíkove.  

O Z N A M

    Oznamujeme Váženým spoluobčanom, že dnešný  program Rozlúčky s letom sa z dôvodu nepriaznivého počasia r u š í .     Za pochopenie Vám ďakujeme.   1. september 2018

Varenie guláša

Oznamujeme spoluobčanom, že v rámci kultúrneho podujatia rozlúčka s letom bude usporiadaná súťaž vo varení guláša dňa 1.septembra 2018 od 13,00 hodiny v Amade parku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.augusta 2018 v kultúrnom dome alebo na telefónnom čísle 0903 047 273. Každého srdečne očakávajú.

Gulyásfőző verseny

Értesítjük városunk lakosságát, hogy a nyárbúcsúztató Bősi buli keretén belül 2018.szeptember 1-én, szombaton 13 órai kezdettel gulyás főző versenyre kerül sor az Amade parkban. A versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek be. Jelentkezni lehet augusztus 30 – ig a helyi kultúrházban Eke Józsefnél vagy a 0903 047 273 telefonszámon. A verseny…

Rozlúčka s letom

Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Gabčíkovo

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box