Úvod

Pracovná ponuka

Vážený občania,   hľadáte prácu na hlavný pracovný pomer, ktorá je blízko k Vášmu bydlisku a ponúka dobré finančné podmienky? Tak neváhajte a prijmite pozvanie spoločnosti MINIT Slovakia, s.r.o., kde zástupcovia spoločnosti Vás budú informovať o aktuálnych pracovných ponukách vo výrobe. Máte skvelú možnosť získať stabilné zamestnanie a komplexné zaškolenie. Okrem toho…

Ďakujeme za podporu!

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo…

Ochrana pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Dočasná autobusová zastávka

Oznam !   Oznamujeme spoluobčanom, že od 09. septembra 2017 od rána bude pred Penziónom Hóstád dočasne zriadená autobusová zastávka pre dunajskostredské a bratislavské autobusové spojenia.

Výstavba kruhového objazdu

Oznámenie Výstavba kruhového objazdu v centre Gabčíkova sa začína 10. augusta 2017. Mapka slúži ako informácia o presmerovaní premávky do priľahlých ulíc a uľahčenie orientácie cestujúcich. Z dôvodu stavebných prác cestujúci musia počítať s Úplnou uzávierkou trasy, Ktorá bude v dňoch od 10. augusta 2017 do 20. septembra 2017 a s Čiastočno uuzávierkou dotyčných trás, ktorá bude…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box